آموزش اخلاق به کودکان | ۵ درسی که فرزندان قبل از ۵ سالگی باید یاد بگیرند

آموزش اخلاق به کودکان ارزش اول: راستی؛ به کودکان کمک کنید راهی برای بیان حقیقت پیدا کنند به عقیده متخصصان حوزه روانشناسی کودک، بهترین راه برای تشویق کودکان به صداقت‌ و راستی‌پیشگی این است […]