زمینه های مختلف روانشناسی کودک

زمینه های مختلف روانشناسی کودک
زمینه های مختلف روانشناسی کودک

هنگامی که سخن از رشد می شود، اولین مسئله ای که به ذهن شما می رسد چیست؟

اگر مانند اکثریت مردم باشید، ابتدا به فکر فاکتور های درونی که بر روی چگونگی رشد کودک تاثیر می گذارند، می افتید – مانند ژنتیک و ویژگی های شخصیتی.

اما رشد، شامل فاکتور های مختلف دیگر نیز می باشد.

مثلا فاکتور های محیطی همچون روابط اجتماعی و آن فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، نقش بسیار مهمی را در رشد کوک ایفا می کنند.

برخی از مهم ترین مفاهیمی که در بحث ارزیابی و آنالیز روانشناسی رشد باید در نظر داشته باشیم شامل:

محیط اجتماعی
روابطی که ما با دیگران داریم بر روی افکار، یادگیری و رشد کودک تاثیر بسیار زیادی دارند.

خانواده، مدرسه، گروه های دوستانه همه و همه بر روی رشد اجتماعی کودک مان تاثیر زیادی خواهند داشت.

محیط فرهنگی
فرهنگی که کودک در آن زندگی می کند، در بردارنده ارزش ها، رسوم، باور ها و روش های زندگی خاصی می باشند که در تمام طول عمر بر روی رشد کودک تاثیر دارند.

فرهنگ حتی بر روی چگونگی رفتار کودک با پدر و مادر، نوع آموزشی که می بیند و نوع مراقبتی که از او می شود نیز تاثیر دارد.

زمینه اجتماعی-اقتصادی
سطح اجتماعی که کودک در آن زندگی می کند نیز در رشد وی تاثیر دارد.

وضعیت اجتماعی – اقتصادی بر اساس فاکتور های مختلف دیگری نیز بنا شده اند.

مانند میزان تحصیلات خانواده و حتی افراد آن جامعه، وضعیت درآمد، شغل و وضعیت زندگی مردم.

کودکانی که در شرایط اجتماعی اقتصادی بهتری بزرگ می شوند، شانس موفقیت بهتر و بالاتری دارند.

اما کودکانی که در خانواده های فقیر و ناتوان بزرگ می شوند و به خدمات سلامتی و پزشکی، مواد غذایی مناسب، و آموزش دسترسی کمتری دارند، متعاقبا شانس کمتری برای موفقیت خواهند داشت.

این فاکتور ها در روانشناسی کودک تاثیر بسیار زیادی دارند.

به یاد داشته باشید که این ۳ فاکتور با یکدیگر در تعامل نیز می باشند.

مثلا اگر یک کودک شرایط اجتماعی و اقتصادی بدی داشته باشد، با غنی سازی فرهنگ و اجتماعی که در آن زندگی می کند می توان شانس موفقیت او را افزایش داد.
چیز های مهمی که باید در نظر بگیریم:

روانشناسی کودک شامل موضوعات و فاکتور های بسیار گوناگونی می باشد.

از تاثیر ژنتیک بر رفتار او گرفته تا فشار های اجتماعی وارد شده بر روی رشد.

از جمله موارد و فاکتور هایی که در روانشناسی کودک ضروری هستند شامل:

ژنتیک
تاثیرات محیطی
رشد والدین
رشد اجتماعی
رشد شخصیت
زبان
نقش های جنسیتی
رشد شناختی
رشد جنسی
روانشناسی کودک ممکن است برای کمک به بچه ها در مشکلات مربوط به رشد در زمینه های مختلف خیلی تخصصی باشد و فرد شاید به روانشناسی عمومی تری نیاز پیدا کند.

در هر دو شرایط، متخصصان به شیوه های مخصوص خود با کودکان برخورد می کنند.

برای مثال روانشناسی کودک می تواند به شیوه های مراقبت از کودک و نتیجه ی عالی آن، و یا با صحبت و تمرین با کودک به رشد آن ها کمک کند.