۵ مطلب عالی روانشناسی در مورد کودکان ۲ تا ۸ ساله

۱- مقدمه
هر مرحله از مراحل رشد انسان از کودکی تا پیری دارای مشکلات و ویژگی های مخصوص به خود می باشد. که آشنایی کامل به ویژگی های هر دوره می تواند به شناخت ما نسبت به خود و برخوردمان با دیگران یاری کند.

ارتباط برقرار کردن با کودک در هر سنی شیوه ی خاص خود را دارد،هر قدر مادر ، ماهر ، با استعداد و مهربان باشد، رابطه او با کودکش آرامتر و بی دردسرتر خواهد بود. و در نتیجه مشکلات آینده‌اش ، برای مادر قابل پیش بینی خواهد بود.

 

۵ مطلب عالی روانشناسی در مورد کودکان ۲ تا ۸ ساله
۵ مطلب عالی روانشناسی در مورد کودکان ۲ تا ۸ ساله

۲- خصوصیات رشد دوران ۸-۲ سالگی

خصوصیات رشدی کودک در ۲ سالگی: کودک در این سن فرمانبردار خوبی است، می شنود و اجرا می کند

خصوصیات رشدی کودک در ۳ سالگی: این سن برای مادر و فرزند دوره آرام و رضایت بخشی است. کودک از کلمه «ما» بسیار استفاده می‌کند. اغلب وجود مادر را بر خود ترجیح می‌دهد. بعد روی کلمه «شما» و تقاضای او بر «شما» تکیه دارد و بالاخره به مرحله دوستانه و مشترک می‌رسد. او در جهت متضاد گم نمی‌شود و سعی ندارد که هر دو جهت را انتخاب کند بلکه یک جهت را انتخاب کرده و روی آن می‌ایستد. گاهی والدین می‌توانند با فرزند سه ساله ی خود چانه نزنند. او را متقاعد کرده و به امید پاداش به انجام کاری مجبور سازند.در سه سالگی قدرت بکارگیری کلمات به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. کودک سه ساله گاهی که با دلیل و منطق صحبت می‌کنید، بخوبی گوش می‌دهد، و حتی گاهی اوقات ممکن است اگر دلیل خوبی برایش بیاورید. کارهایی را که انجامش را دوست ندارد، به راحتی انجام دهد. تقاضای او از بزرگترها خیلی کمتر از سابق و کنار آمدن با او آسانتر است.

خصوصیات رشدی کودک در ۴ سالگی: چهارسالگی سن قید ناپذیری کودک است، او احساس می‌کند نیرویی او را وادار می‌کند که از زیر بار هر گونه قیدی شانه خالی کند و از سر کشی و تمرد خوشش می آید. با این سرکشی کودک هر طور که خودش صلاح می‌دانید، رفتار کنید ولی مقاومت او را زیاد جدی نگیرید.

خصوصیات رشدی کودک در ۵ سالگی: در پنج سالگی کودک مطیع و دوست داشتنی است،کودک پنج ساله سعی دارد، فعالیت خود را همگام با مادر انجام دهد، و از او الگو بگیرد.

خصوصیات رشدی کودک در ۶ سالگی: شش سالگی سن احساسات شدید و غالبا متضاد است. کودک شش ساله در حالیکه مادر خود را سخت در آغوش دارد و می‌گوید: «تو را از هر کس در دنیا بیشتر دوست دارم» ، لحظه‌ای دیگر ، درست کاری مخالف سخن خود را انجام می‌دهد و می‌گوید: «مادر از تو بدم می‌آید» زیرا کودک او در سنی است که احساساتی بوده و احساسش بر عقلش غلبه دارد.

خصوصیات رشدی کودک در ۷ سالگی: در این سن کودک از همه شکایت دارد و احساس می‌کند که همه با او دشمن هستند و هر کس در هر موقعیتی می‌خواهد او را اذیت کند. بسیار حساس است و همیشه جنبه‌های منفی قضایا را در نظر می‌گیرد، بنابراین همیشه رنجیده و غمگین است. بنابراین والدین باید با او همدردی کنند تا حالات یاس او از بین برود.

خصوصیات رشدی کودک در ۸ سالگی: کودک در سن ۸ سالگی احتیاج شدید به یک رابطه عمیق دارد از این رو به پدر یا مادر وابستگی عجیبی پیدا می کند، در برابر قبول یا رد تقاضاهایش حساس است و کوچکترین تغییر قیافه والدین را درک می‌کند. آرزوی نزدیک بودن به مادر آنقدر برای او زیاد است که اغلب اوقات یک حالت آمیختگی بین او و مادرش بوجود می‌آید. یک مادر خوب ، باید نیاز او را برای برقراری یک رابطه عاطفی ، ارضا نماید و راه را برای روابط فردی او در آینده هموار سازد.

طبق نظر پیاژه کودک در سنین ۸-۲ سالگی در مرحله تفکر پیش عملیاتی قرار دارد، از ویژگی های این مرحله:

افزایش خزانه لغات
شکل گیری تقلید متفاوت یا تقلید در غیاب الگو
خود محوری یا خود مرکز بینی
داشتن فعالیت های رمزی، سمبولیک یا نمادی